! ! ! ஐ๑ Moda Haftası ஐ๑ ! ! !: Yılın İkinci Hediyesi Bütün Bayanlara - Asos Ayakk...

29 Şubat 2012 Çarşamba
! ! ! ஐ๑ Moda Haftası ஐ๑ ! ! !: Yılın İkinci Hediyesi Bütün Bayanlara - Asos Ayakk...: Bu ayakabıyı sanırım iki sene önce sevgili blogger arkadaşım Buket Poyraz'dan kazanmıştım ve giyememiştim. Aslında niye giymediğimi hiç ...

0 yorum: