இ Nasℒı with ❇ Poℒiciaco இ: Gkhair Ürünleri Hediye/Çekilişi !

6 Şubat 2012 Pazartesi

இ Nasℒı with ❇ Poℒiciaco இ: Gkhair Ürünleri Hediye/Çekilişi !: Sizlere Gkhair 'i büyük bi zevkle tanıtmıştım.Şimdi benim farkımla yine ilk deneyen siz olacaksınız. Bu sefer tam 6 şanslı kişi seçiyoruz...

0 yorum: